Archiwa tagu: PRAWO TURYSTYCZNE

Przewodnictwo turystyczne – ostatnie zmiany legislacyjne

Jak wcześniej podawałem, w publikacji pt. Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i turystycznym opublikowany został m.in. artykuł pt. Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych. Poruszyłem w nim między innymi problem obowiązywania rozporządzenia z 1997 r. „w sprawie bezpieczeństwa w górach”.

Za zgodą wydawnictwa, zamieszczam go tutaj.

Piotr Cybula

„Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny”

W czasopiśmie Transformacje Prawa Prywatnego (2011, nr 4) ukazał się artykuł pt. Timesharing jako międzynarodowy stosunek prywatnoprawny. Jego autorem jest Mateusz Jagieła.

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.

Piotr Cybula

Decyzja UOKiK w sprawie biura podróży Marco Polo Travel Sp. z o.o. (Warszawa)

29 grudnia 2011 r. Prezes UOKiK wydał w stosunku do biura podróży Marco Polo Travel Sp. z o.o. decyzję w związku ze stosowaniem przez tego przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowej interesy konsumentów.

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UOKiK (dział: „Ochrona zbiorowych interesów konsumentów”, rok 2011).

Piotr Cybula

Ubezpieczenia zimowych wyjazdów

Na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych opublikowane zostało opracowanie pt. Ubezpieczenia zimowych wyjazdów.

UOKiK wyjaśnia przyczyny opóźnień prac nad zmianą dyrektywy 90/314

W związku z prezydencją Polski w UE ze strony UOKiK pojawiła się zapowiedź podjęcia przez nasz kraj prac nad zmianą dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, o czym wcześniej pisałem we wpisie: Plany UOKiK dotyczące zmiany dyrektywy 90/314 (w związku z prezydencją Polski w UE).

W związku z zakończeniem polskiej prezydencji wystąpiłem do UOKiK z zapytaniem odnośnie tego, co udało się w tym zakresie osiągnąć. Otrzymałem poniższe wyjaśnienie:

Zgodnie z planami KE dyrektywa Rady 90/314/EWG z  13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek należy do pakietu dyrektyw konsumenckich, które powinny zostać poddane rewizji do roku 2013. Publikacja wniosku była wielokrotnie przekładana przez KE. Zgodnie z planami wniosek powinien zostać opublikowany w 2011 r. Do tej pory projekt jednak nie został przedłożony.

Przedstawiciele KE poinformowali o zmianie podejścia do nowelizacji dyrektywy 90/314, zgodnie z którym, obecne prace KE koncentrują się na inicjatywie legislacyjnej prezentującej sektorowe podejście do tematyki usług turystycznych. Konsekwencją takiego podejścia, będzie przedłożenie pakietu inicjatyw  legislacyjnych obejmujących umowy turystyczne, prawa pasażerów oraz rozwiązania dotyczące ewentualnego bankructwa organizatora turystyki. Podejście to powoduje konieczność  zaangażowania i ścisłej współpracy kilku dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej. W związku z powyższym, prace KE są opóźnione i wniosek nie został przedłożony podczas prezydencji Polski. Nowy termin publikacji wniosku to najprawdopodobniej dopiero II połowa 2012 r.

dr Piotr Cybula

Podział uprawnień przewodników górskich, czyli pytanie do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki Posła Piotra van der Coghena (i zaproszenie do dyskusji)

Jednym z punktów dyskusji na temat przewodnictwa turystycznego w Polsce jest pytanie o zakres terytorialny uprawnień przewodników górskich. W świetle ustawy o usługach turystycznych przewodnikiem turystycznym może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą. Aby takie uprawnienia uzyskać trzeba m.in. odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego.

Przewodnicy turystyczni mogą otrzymać cztery rodzaje uprawnień: przewodników górskich, przewodników miejskich, przewodników terenowych oraz międzynarodowych przewodników wysokogórskich. Dodatkowo uprawnienia przewodników górskich dzielą się na określone obszary. W świetle rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek mamy przewodników górskich: tatrzańskich, beskidzkich oraz sudeckich. Co więcej, uprawnienia przewodników górskich dzielą się na klasy w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek. Wskazany wyżej kurs na przewodnika górskiego trwa kilkanaście miesięcy.

W związku z powyższym systemem, który trudno uznać za nieskomplikowany, chciałbym zapytać Pana Posła Piotra van der Coghena jako Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki, a zarazem przewodnika górskiego – taka informacja zawarta jest m.in na stronie internetowej Pana Posła (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego?), jak ocenia taki podział uprawnień przewodnickich. Jednocześnie chciałbym zaproponować dyskusję w tym miejscu odnośnie podziału tych uprawnień.

dr Piotr Cybula

„No special law to help deal with unfair travel contracts” (Indie)

Na stronie internetowej Hindustan Times ukazał się ciekawy artykuł, w którym wskazuje się na słabą ochronę w Indiach konsumenta usług turystycznych: No special law to help deal with unfair travel contracts. Jak dobry wzór podaje się unijną dyrektywę 90/314, wskazując, że:

(…) only those countries, which understand the importance of a good holiday, have rules defining the rights of travellers and obligations of tour operators.

Warto o tych słowach pamiętać w dyskusji na temat reformy prawa turystycznego.

Piotr Cybula

RP: Nieudany bal można reklamować

Klient ma prawo domagać się zwrotu ceny za imprezę sylwestrową. Musi jednak udowodnić, że rzeczywiście odbiegała ona od tego, co obiecywał wcześniej organizator – więcej w artykule: Nieudany bal można reklamować

Sun & Fun Holidays Sp. z o.o. – decyzja Prezesa UOKiK o stosowaniu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

16 grudnia 2011 r. Prezes UOKiK wydał wobec Sun & Fun Holidays Sp. z o.o. decyzję, w której uznał praktyki stosowane przez tego organizatora turystyki za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył też karę finansową w wysokości ponad 200 tys. zł.

Zakwestionowane praktyki polegały na stosowaniu we wzorcu umownym niedozwolonych postanowień umownych, wpisanych już do rejestru klauzul niedozwolonych oraz postanowień sprzecznych z przepisami ustawy o usługach turystycznych.

Decyzja ta może mieć znaczenie dla postępowań reklamacyjnych i sądowych, w których istotne są zakwestionowane postanowienia.

Decyzja dostępna jest tutaj.

dr Piotr Cybula

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich wchodzi w życie

31 grudnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241).

Wyjątkiem są art. 50 i 51, które wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.