Archiwa tagu: ustawa o usługach turystycznych

Min. Katarzyna Sobierajska o nowej ustawie o usługach turystycznych

Min. Katarzyna Sobierajska:

„Złożyliśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tak zwany test regulacyjny. To dokument, w którym trzeba na początek wyjaśnić, po co jest dana ustawa, co ma regulować, dlaczego jest niezbędna. Czekamy, by Zespół Prac Legislacyjnych Rządu wpisał ustawę o usługach turystycznych do wykazu prac legislacyjnych rządu, dzięki czemu będzie można rozpocząć prace nad nią.

Jednocześnie toczą się w Unii Europejskiej prace nad nową dyrektywą w sprawie usług turystycznych. Ministerstwo Sportu i Turystyki też bierze udział w konsultowaniu tego dokumentu. To, co się znajdzie w dyrektywie, powinno zostać wdrożone, implementowane, do polskiego prawa. Czekamy na wynik tych prac, bo to nas determinuje. Co nie znaczy, że brak dyrektywy opóźni nasze działania. Na razie jesteśmy na początku drogi i robimy swoje”.

Źródło: Fundusz turystyczny może być gotowy wiosną (19 lipca 2014 r.)

Nowe rozporządzenia dotyczące przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

W dniu 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe rozporządzenia, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196):

1) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. poz. 868)

2) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. poz. 869)

3) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. poz. 862)

Wszystkie ww. akty prawne są dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresami: http://www.dziennikustaw.gov.pl/ oraz http://www.msport.gov.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenia-dotyczace-przewodnikow-turystycznych-i-pilotow-wycieczek.

Tekst jednolity ustawy o usługach turystycznych

W Dzienniku Ustaw z 12 lutego 2014 r. (poz. 196) opublikowany został tekst jednolity ustawy o usługach turystycznych.

Jest on dostępny: tutaj.

Pytanie do MSiT – czy „Rzeczpospolita” słusznie straszy turystów?

Wczoraj wysłałem do Ministerstwa Sportu i Turystyki poniższe zapytanie:

W „Rzeczpospolitej” opublikowany został artykuł pt. „Klienci upadłego biura mają sobie radzić sami” (http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1078696-Upadlosc-biura-podrozy–Klienci-maja-sobie-radzic-sami.html).

Artykuł ten przedstawia zasadniczo pewien zapadły ostatnio wyrok. W konkluzji artykułu Autorka stwierdza: „Dla turystów oznacza zaś to tyle, że mają radzić sobie sami. Wyjeżdżając na urlop, powinni zabrać ze sobą środki, które pozwolą im bezpiecznie wrócić do domu, jeśli ich biuro zbankrutuje”.

W związku z tym artykułem a w szczególności postawioną tezą, przygotowuję krótki artykuł, który chciałbym zamieścić na stronie: http://prawoturystyczne.wordpress.com/ W artykule chciałbym zamieścić też stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki odnoszące się do tej tezy, która może rodzić pewien niepokój ze strony wyjeżdżających na wakacje turystów. Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że sytuacja niezapewnienia powrotu klientom biur podróży, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną, nie powinna mieć miejsca. W związku z powyższym, uprzejmie prosiłbym o przesłanie takiego stanowiska, w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy w ocenie MSiT obawy te są zasadne, czy też teza ta jest nietrafna, bowiem istnieją instrumenty zapewniające taki powrót.

W świetle prawa unijnego (art. 7 dyrektywy 90/314) taka sytuacja oczywiście nie powinna się zdarzyć.

Piotr Cybula

Ustawa o usługach turystycznych – tekst po ostatnich nowelizacjach

Tekst ustawy o usługach turystycznych po ostatnich zmianach (stan na 1 stycznia 2014 r.):

- Ustawa o usługach turystycznych (stan na 01.01.2014 r.).

Touroperator poinformuje o ryzyku – wywiad w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się przeprowadzony ze mną przez red. Annę Krzyżanowską wywiad pt. „Touroperator poinformuje o ryzyku„. Dotyczy on obowiązków biur podróży oraz praw konsumentów w związku z obecną sytuacją w Egipcie. Zamieszczam go poniżej.

dr Piotr Cybula, radca prawny

„Dziennik Gazeta Prawna” o pozwie złożonym przeciwko Skarbowi Państwa

„Dziennika Gazeta Prawna” na pierwszej stronie pisze dzisiaj o złożonym przeze mnie pozwie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością jednego z biur podróży.

Artykuł pt. Nie było wakacji? Niech rząd płaci dostępny jest również na stronie internetowej czasopisma.

Sprawę tę przedstawiłem wcześniej na blogu we wpisie pt. “Pierwszy pozew przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży”.

dr Piotr Cybula, radca prawny

„Wkradł się błąd”, czyli Urząd Miasta Krakowa o „Hotelu Pałac Bonerowski”

Na początku poprzedniego miesiąca napisałem o ciekawym przypadku referencji Urzędu Miasta Krakowa dla obiektu, który bezprawnie używa nazwy „hotel” (Referencje Urzędu Miasta Krakowa dla obiektu bezprawnie używającego oznaczeń hotel i pięciu gwiazdek).

Przedstawiłem też sprawę oficjalnego przewodnika zawierającego ofertę turystyki biznesowej w Krakowie i Małopolsce firmowanego przez Marka Sowę – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa (jest poprzedzony ich wstępem). W przewodniku tym znajdowała się informacja (s. 18):

Na szczególnie wymagających klientów czekają także miejsca z widokiem na Rynek Główny, na przykład (…) Hotel Pałac Bonerowski.

W sprawie tej poprosiłem o wyjaśnienie Urząd Miasta Krakowa. W odpowiedzi otrzymałem następującą informację:

W związku z zapytaniem dotyczącym wydawnictwa, „Kraków, Małopolska. Kompendium spotkań”, którego wydawcą jest Województwo Małopolskie wkradł się błąd. Obiekt został nieprawidłowo nazwany hotelem a wzięty pod uwagę, jako obiekt konferencyjny z ładnym widokiem na Rynek Główny. Tematem przewodnim tego wydawnictwa było wskazanie ciekawych miejsc z możliwością organizacji eventów w tym konferencji.

W kolejnych edycjach omawianego wydawnictwa błąd ten zostanie skorygowany przez Wydawcę.

Piotr Cybula

Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp m.in. do zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Prezydent podpisał we wtorek 9 lipca 2013 r. ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów.

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W zakresie regulacji dotyczącej tych zawodów ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ustawa deregulująca dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Piotr Cybula

Obiekt noclegowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury już „legalny”

Ostatnio w dwóch wpisach poruszałem problematykę obiektu „Jurysta”, który jest prowadzony przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

W pierwszym z nich poruszyłem samą ideę prowadzenia takiego ośrodka przez KSSiP (Czy wiecie, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury może Wam zorganizować grilla lub bankiet z DJ-em?). Dalej mam wątpliwości, czy w prawie czterdziestomilionowym państwie szkoła, która zajmuje się kształceniem sędziów i prokuratorów powinna zajmować się organizowaniem wesel, grilla czy bankietu z DJ-em.

Jaśniej przedstawia się sprawa braku wpisu tego ośrodka do ewidencji obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie (“Jurysta” KSSiP bez wpisu do ewidencji obiektów noclegowych). Zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych obiekt taki powinien być wpisany do ewidencji prowadzonej w tym przypadku przez burmistrza Władysławowa. Jak wcześniej pisałem, obiekt ten nie było zgłoszony do tej ewidencji.

Tymczasem zgodnie z art. 601 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń, kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji — podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

W sprawie tej wysłałem zapytanie odnośnie braku wpisu tego ośrodka do wspomnianej ewidencji, bezpośrednio do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (13 czerwca), a później, w związku z nieuzyskaniem odpowiedzi, do samego ośrodka.

W dniu 24 czerwca 2013 r. w odpowiedzi na ostatnie zapytanie otrzymałem następującą odpowiedź:

OS ”Jurysta” z dniem 20.06.2013r. złożył stosowny wniosek  o dokonanie wpisu  do ewidencji obiektu świadczącego  usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim w Urzędzie Miasta Władysławowo.

Ciekawy jestem ile razy sędziowie orzekali ostatnio w sprawach o popełnienie wskazanego wyżej wykroczenia i ile jakie wyroki wydawali…

Jeszcze raz powtórzę, ten przypadek pokazuje kolejny raz, że system reglamentacji usług hotelarskich w praktyce funkcjonuje bardzo źle, wręcz kuriozalnie.

Piotr Cybula