konferencja 2017

20 października 2017 r. w Krakowie zorganizowana zostanie konferencja pt. Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. Jej organizatorem jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

Celem konferencji jest szeroka dyskusja na temat aktualnych problemów prawnych (administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych i innych) powstających w zakresie tytułowego zagadnienia.

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane do przesyłania propozycji artykułów – w związku z konferencją przygotowywana jest recenzowana monografia. Z uwagi przede wszystkim na ograniczone ramy czasowe, a jednocześnie dostrzegalną potrzebę poświęcenia istotnej części konferencji dyskusji, na konferencji zaprezentowane zostaną tylko niektóre referaty przygotowane w oparciu o przesłane artykuły. Ponadto chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do zgłaszania problemów, które w Państwa ocenie warte są szerszego omówienia na konferencji czy w publikacji. Oczywiście szereg z nich jest znanych (niektóre od lat), ale są i takie, które dopiero od niedawna budzą wątpliwości. Zgłoszenia proszę kierować na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl.

Termin zgłoszeń proponowanych artykułów: 31 grudnia 2016 r. (ze względów organizacyjnych w miarę możliwości uprzejmie proszę o wcześniejsze przesyłanie propozycji).

Termin przesłania artykułu: 31 marca 2017 r.

Strona wydarzenia na facebooku: tutaj.

dr Piotr Cybula

Media o konferencji:

Serwis Oświata Wydawnictwa Wolters Kluwer: Organizatorzy konferencji o turystyce dzieci i młodzieży zapraszają do współpracy