Tag Archives: konferencje i spotkania

„Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży” – konferencja, Kraków 20 października 2017 r.

20 października 2017 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży”. Jest ona organizowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie pod patronatem merytorycznym Zakładu Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem konferencji jest szeroka dyskusja na temat aktualnych problemów prawnych (administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych i innych) powstających w zakresie tytułowego zagadnienia, w tym zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa turystyki dzieci i młodzieży.

Konferencji towarzyszyć będzie publikacja (monografia), obejmująca również artykuły, które ze względów czasowych nie zostaną przedstawione w czasie jej trwania. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie propozycji tematów artykułów do 15 lipca 2017 r. na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl. Dotychczas zgłoszone zostały następujące m.in. tematy:

 • Dr Bożena Alejziak (AWF w Krakowie), Korzyści i zagrożenia turystyki dzieci i młodzieży
 • Dr hab. Jerzy Gospodarek (SGH), Zawieranie umowy przewozu przez osoby niepełnoletnie
 • dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konieczność przyjmowania leków przez małoletniego w związku z chorobą a zorganizowany wyjazd turystyczny
 • Dr Wojciech Górowski (Uniwersytet Jagielloński), Odpowiedzialność karna za wypadki z udziałem dzieci i młodzieży na szlakach turystycznych
 • Dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), Szkoła a faktyczny organizator turystyki szkolnej – wybrane problemy prawne
 • Dr Piotr Cybula (AWF w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna
 • dr hab. Anna Konert (Uczelnia Łazarskiego), Zasady podróżowania samolotem dzieci i młodzieży bez opiekunów
 • Dr Piotr Piskozub (UMCS), Obowiązek opieki nad uczestnikiem „imprezy” lub „wycieczki” organizowanej przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 • Mgr Tomasz Tylus, Opodatkowanie podatkiem VAT usług organizacji obozów, kolonii, półkolonii, „zielonej szkoły” i podobnych, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.
 • Dr Michał Zalewski (UMCS), Odpowiedzialność za szkody z udziałem małoletnich związane ze świadczeniem usług turystycznych
 • Dr Dominik Wolski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa), Warunki prawne zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w turystyce górskie

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja mailowa. Prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci udziału (imię nazwisko, instytucja) na adres: malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl w terminie do 15 września 2017 r. i śledzenia informacji zamieszczanych na facebooku.

Konferencja organizowana jest w ramach projekt „Bądź bezpieczny nad wodą i w górach, akcja informacyjno – edukacyjna” – współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

„Między swobodą a zakazem czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej” – konferencja, Zakopane 11-13 października 2017 r.

PTTK wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutem Turystyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje w dniach 11-13 października 2017 roku konferencję popularnonaukową pt. Między swobodą a zakazem – o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej. Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają:

– naukowców z uczelni wyższych, badający różne aspekty przestrzeni turystycznej,

– administrację lasów państwowych,

– przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych,

– przedstawicieli branży turystycznej, organizujących turystykę specjalistyczną,

– przedstawicieli środowisk studenckich (akademickich),

– przedstawicieli organizacji dbających o bezpieczeństwo turystów i rekreantów (GOPR, TOPR, WOPR).

Osoby zainteresowane konferencją, zgłaszają się na podstawie kart zgłoszeń.

Zagadnienia odnoszące się do tematyki konferencji:

– obiektywnie bezpieczna przestrzeń turystyczna a subiektywne poczucie bezpieczeństwa,

– znaczenie bezpieczeństwa dla wizerunku destynacji turystycznej,

– możliwości wykorzystania teorii, metodyki i standardów zarządzania ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionach turystycznych,

– profilaktyka bezpieczeństwa, czyli jak być mądrym przed szkodą?

– turystyka jako czynnik zwiększający ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa (zakłócenia porządku publicznego, rozboje, kradzieże, narkomania itd.)

– rola i zakres działania służb (policja, straż, GOPR, WOPR, pracownicy parków narodowych, Lasów Państwowych itd.) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo turystów i mieszkańców,

– zagrożenie zdrowia i życia (przestrzeń niebezpieczna) jako magnes przyciągający turystów żądnych ekstremalnych doznań,

– prawne, finansowe i etyczne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo turystów organizatorów turystyki, administratorów szlaków turystycznych, zarządców obiektów turystyczno-rekreacyjnych,

– ubezpieczenia turystyczne

– gwarancja spokoju i bezpieczeństwa w podróży czy puste obietnice towarzystw ubezpieczeniowych?

– zasady bezpiecznego wypoczynku na przykładzie wybranych form turystyki aktywnej (np. rowerowej, kajakowej, narciarskiej, konnej),

– bezpieczeństwo na szlakach – zakazy i nakazy czy edukacja i wychowanie?

– kodeks bezpiecznego podróżowania,

– ryzyko wypadku (zagrożenie życia i zdrowia) a wolność jednostki i prawo do decydowania o swoim losie,

– czy niewiedza i bezmyślność uwalniają turystów od ponoszenia konsekwencji zachowań stwarzających zagrożenie dla siebie i innych?

– kto powinien płacić za akcje ratunkowe?

– System Ratownictwa Medycznego w Polsce

– uregulowania prawne, zasady działania, źródła finansowania,

– pierwsza pomoc przedmedyczna jako niezbędny moduł kształcenia kadr turystycznych.

Więcej informacji na stronie organizatora: PTTK.

 

Powołanie Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Tomasz Giaro oraz Kierownik Zakładu Miedzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego Prof. Uw dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa serdecznie zapraszają do udziału w uroczystosci powołania polskiego centrum prawa kosmicznego
im. Manfreda Lachsa,  przypadającej w 50-tą rocznicę zawarcia i wejścia
w życie układu kosmicznego, połączonej z konferencją naukową.

Uroczystość odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 11:00 w pałacu Tyszkiewiczów Potockich, Sala balowa, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32.

Wykład gościnny pt.: „Prawo kosmiczne wczoraj i dziś z perspektywy weterana”
zostanie wygłoszony przez Prof. SGH  dr hab. Jerzego Gospodarka. W programie przewidziane zostały również referaty poświęcone problematyce turystyki kosmicznej.

Pełny program oraz informacja o rejestracji dostępne są na stronie WPiA UW.

„Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej”

W zeszłym roku odbył się w Świdnicy Kongres Turystyki Polskiej.

Wczoraj otrzymałem opracowany w związku z nim raport: Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej. Wiele z zawartych w nim wypowiedzi dotyczy prawnych aspektów turystyki.

Jest on dostępny tutaj: raport_ktp2016. Lektura obowiązkowa dla każdego zainteresowanego przyszłością polskiej turystyki.

 

O umowie agencyjnej w orzecznictwie na V Forum Agentów Biur Podróży

W najbliższą środę rozpocznie się V Forum Agentów Biur Podróży. Z pewnością jednym z tematów najbardziej dyskutowanych będzie problematyka nowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Na Forum będę miał przyjemność przedstawić referat na temat umowy agencyjnej w orzecznictwie sądów polskich. Poniżej zamieszczam pełny program:

Program V Forum Agentów

8.30-9.30 Networking (rejestracja i powitalna kawa)

09.30 Powitanie, Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w MSiT

09.45-10.30 „Turystyka w dobie zagrożenia terroryzmem”

– możliwości przeciwdziałania lub minimalizowania szkód biura podróży na przykładzie zamachów w Tunezji

– modele szacowania ryzyka w branży turystycznej

– perspektywa rozwoju i ewolucji konfliktu na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Grzegorz Cieślak  Koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

10.30- 11.30 „Tradycyjni agenci kontra wyszukiwarki internetowe”

– zmiany na rynku agencyjnym w Niemczech

– Internet – korzyści i zagrożenia dla agentów turystycznych

– przyszłość stacjonarnych agentów turystycznych

Norbert Pfefferlein, wiceprezes ASR, niemieckiej organizacji zrzeszającej niezależnych agentów.

11.30-11.50 Networking (przerwa kawowa)

11.50-12.30 „Nowe instrumenty kontroli podatników–  przykre konsekwencje dla branży turystycznej”

– Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

– klauzula unikania opodatkowania

– centralny rejestr paragonów i faktur

Justyna Wysocka-Zając, członek zarządu oraz dyrektor departamentu doradztwa podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych

12.30-13.15 „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako dodatkowe zabezpieczenie klientów biur podróży”

– informacje ogólne, zadania, umiejscowienie w strukturze UFG

– korzyści dla klientów, obowiązki dla branży turystycznej

Małgorzata Ślepowrońska – Członek Zarządu UFG, Renata Mentlewicz – Dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

13.15-14.15 Networking (przerwa lunchowa)

14.15-14.45 „Nowoczesność wkracza do agenta”

– nowatorskie rozwiązania w sprzedaży wycieczek

– zalety wykorzystania przez agentów wirtualnej rzeczywistości

– możliwości płynące z wdrożenia do obsługi klientów chatbotów

Tomasz Berdowski, założyciel i prezes  firmy MerlinX – Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. zo.o.

14.45-15.45 „Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów polskich”

– analiza orzecznictwa

– czy umowy z touroperatorami mogą być równoważne- praktyczne wnioski dla agentów i organizatorów

Piotr Cybula, prawnik

15.45-17.45 Debata z udziałem prezesów największych TO – moderator Tomasz Rosset

„Przyszłość rynku turystycznego w skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Jak pokonać trudności i osiągnąć sukces dzięki współpracy agent-touroperator”

– oferta sprzedaży Lato 2017

– ocena ryzyk mogących wystąpić na rynku w 2017

– perspektywy rozwoju rynku turystyki wyjazdowej w Polsce

– rosnąca/spadająca rola agenta turystycznego w podejmowaniu decyzji przez klientów?

– turystyka krajowa – szanse i zagrożenia dla touroperatorów i agentów

– Fundusz gwarancyjny (TFG) – zagrożenia i korzyści

17.45 Podsumowanie Forum
 
18.00-21.00 Wieczorny Business Mixer

Więcej informacji o Forum znaleźć można na stronie organizatora.

„Prawo Transportowe – Morze, Ląd, Powietrze” – konferencja (Gdynia, 9-10 listopada 2016 r.)

Pomorska Izba Adwokacka zaprasza w dniach w dniach 9-10 listopada 2016 roku na II Konferencję Naukową „Prawo Transportowe – Morze, Ląd, Powietrze„.

Więcej informacji: „Prawo Transportowe – Morze, Ląd, Powietrze„.

„Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży” – konferencja, Kraków 2017

W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie w Krakowie konferencji pt. Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. Szczegóły przedsięwzięcia zamieszczę wkrótce (m.in. w tym miejscu). Już jednak teraz chciałbym serdecznie zaprosić osoby zainteresowane publikacją artykułu w przygotowywanej monografii w związku z tą konferencją do przesłania propozycji tematów. Ponadto chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do zgłaszania problemów, które w Państwa ocenie warte są szerszego omówienia na konferencji czy w publikacji. Oczywiście szereg z nich jest znanych (niektóre od lat), ale są i takie, które dopiero od niedawna budzą wątpliwości, a nie są szerzej znane. Zgłoszenia proszę kierować na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl.

dr Piotr Cybula