Tag Archives: PRAWO TURYSTYCZNE

„Finał wyprawy na Bukowe Berdo. Instruktor naraził życie uczestników” („GW”)

Jak podała wczoraj „Gazeta Wyborcza”: 22-letni instruktor z Wrocławia, który w lutym br. wysłał grupę nastolatków w góry, stanie przed sądem za narażenie zdrowia i życia uczestników obozu. Akt oskarżenia wpłynął do sądu w Lesku”.

Więcej w artykule: Finał wyprawy na Bukowe Berdo. Instruktor naraził życie uczestników.

O sprawie tej wcześniej pisałem we wpisach:

Cytat dnia – “porozumienie między organizatorem a rodzicami”

Cytat dnia, czyli co to jest “wypoczynek”?

Cytat dnia, czyli kto szkolił SAS we Wrocławiu?

Czy Gmina Wrocław sponsorowała bieszczadzki wyjazd survivalowy?

Van der Coghen a “sprawa bieszczadzka”

Piotr Cybula

„Hoteliki” & UOKiK, czyli jak odpowiedzieć aby nie odpowiedzieć

W niedawnym wpisie pt. „UOKiK i “hoteliki” – zmiana stanowiska?” zwróciłem uwagę na stanowisko UOKiK odnoszące się do dopuszczalności używania zdrobnienia „hotelik” w sytuacji gdy obiekt w którym świadczone są usługi hotelarskie nie posiada odpowiedniej decyzji kategoryzacyjnej marszałka województwa.

Ze wskazanej w nim decyzji Prezesa UOKiK z 2012 r. wynika wyraźnie, że Prezes UOKiK uznaje, że takie nazwy wprowadzają w błąd. Stanowisko takie zajmowałem już wcześniej, ale stwierdzenie zawarte w powyższej decyzji było dla mnie zaskoczeniem. Wcześniej (dwukrotnie) otrzymałem z UOKiK stanowisko odmiennie. Wysłałem więc do UOKiK zapytanie, czy to oznacza, że UOKiK zmienił swoje stanowisko odnośnie do tego problemu. Otrzymałem poniższą odpowiedź:

W odniesieniu do używania przez przedsiębiorców oznaczenia „hotelik” dla obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie aktualne pozostaje stanowisko Prezesa UOKiK wyrażone w decyzji DIH-4/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. We wspomnianej decyzji Prezes UOKiK uznał, że oznaczenie obiektu hotelarskiego, niespełniającego wymagań przewidzianych w określonych przepisach, jako „hotelik” wprowadza w konsumenta w błąd.

Stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłączenie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ww. ustawy. Nazwa „hotel” może być więc stosowana wyłącznie do obiektów hotelarskich, w odniesieniu do których marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydał na mocy art. 38 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych decyzję o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich.

W ocenie organu antymonopolowego konsument dokonując zakupu usługi w obiekcie oznaczonym jako ‘hotelik” (niespełniającym wszystkich wymagań dla zaszeregowania tego obiektu jako „hotel”)może mieć przeświadczenie, iż korzysta z obiektu będącego hotelem i spełniającego wszystkie wymagania przepisów ustawy o usługach turystycznych, zaś nazwa „hotelik” stosowana jest dla np. podkreślenia, że obiekt ten jest bardziej przytulny, dostosowany do obsługi dzieci czy też po prostu mniejszy. W ocenie Prezesa UOKiK wśród konsumentów nie ma ugruntowanej świadomości, że obiekty o zdrobniałej nazwie są po prostu mniejsze i nie spełniają wszystkich wymagań. Konsumenci, w tym zagraniczni, nie mają obowiązku znać szczegółowo przepisów prawnych w tym zakresie i dla nich obiekt posiadający w nazwie słowo „hotel” w jakiejkolwiek formie, jest hotelem i  spełnia w związku z tym określone standardy. Nie można przerzucać na konsumentów odpowiedzialności, żeby to oni podczas oceny oferty stwierdzali, że np. wielkość budynku nie pozwala na to, żeby obiekt był pełnowartościowym hotelem i w związku z tym przedsiębiorca stosuje zdrobniałą nazwę. Wprowadzenie w błąd polega na zniekształceniu procesu decyzyjnego konsumenta poprzez wytworzenie w jego świadomości mylnego przekonania co do transakcji, w którą chce się zaangażować – taka właśnie sytuacja ma miejsce przy oznaczaniu obiektu hotelarskiego jako „hotelik” bez spełniania przez ten obiekt wymogów określonych w przepisach.

Jak widać odpowiedzi na pytanie nie otrzymałem. UOKiK potwierdził jedynie w nim swoje aktualne stanowisko.

Piotr Cybula

„Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej” – bezpłatna publikacja

Jak podaje Konfraternia Turystyczna publikację pt. „Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej” można nieodpłatnie zamówić pokrywając koszty przesyłki.

Zgłoszenia przyjmuje Anna Delikat, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, ul. Dekerta 26-28; 87-100 Toruń, tel. 56 660.92.02, email: anna.delikat@wsb.torun.pl, www.wsb.torun.pl/biblioteka

UOKiK: Przed Wakacjami – Co warto wiedzieć?

Przed Wakacjami – Co warto wiedzieć?

Jak uniknąć korków, wysokich opłat za telefon i cła za pamiątki? Co zrobić gdy przewoźnik zgubi nasz bagaż? Jakie ubezpieczenia warto wykupić? O tych oraz innych ważnych sprawach przy planowaniu letniego wypoczynku przypominają dzisiaj 33 instytucje biorące udział we wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

[Warszawa, 28 czerwca 2013 r.] Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie UOKiK – wybierając się na zorganizowane wczasy najczęściej obawiamy się upadłości biura podróży, co zadeklarowała ponad jedna trzecia konsumentów (34,3 proc.). Coraz więcej Polaków czyta umowy przed wyborem biura podróży. Niestety tylko co czwarty konsument wie, że prawo do reklamacji nieudanego wyjazdu dotyczy także ofert last i first minute. Ponadto zaledwie co dziesiąty turysta orientuje się ile ma czasu na zgłoszenie zastrzeżeń organizatorowi.

Wyniki ankiet pokazują, że blisko połowa (46,1 proc.) respondentów czyta umowy przed wyborem biura podróży i sprawdza, czy wszystkie zawarte w nich warunki są zgodne z prawem, podczas gdy rok temu była to niespełna jedna trzecia (29 proc.).  Chociaż większość ankietowanych (50,8 proc.) nadal deklaruje, że umów nie czyta to jednak takich osób jest znacznie mniej niż przed rokiem (57 proc.). Zgodnie z prawem każda umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in. miejsce pobytu, termin rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, standard hotelu i posiłków czy rodzaj środka transportu. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków określonych w umowie jest podstawą do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny usługi.

Więcej osób niż przed rokiem wiedziało, że Rejestr klauzul niedozwolonych to lista warunków, które nie powinny znaleźć się w umowie zawieranej z przedsiębiorcą. Prawidłowej odpowiedzi udzieliła blisko jedna trzecia konsumentów (30,8 proc.) podczas gdy rok wcześniej była to jedna czwarta (25 proc.). Z kontroli UOKiK wynika, że najwięcej nieprawidłowości we wzorcach umownych biur podróży wiąże się właśnie ze stosowaniem postanowień niedozwolonych. Najczęściej kwestionowane jest ograniczanie odpowiedzialności touroperatora w sytuacjach takich jak opóźnienie samolotu czy zmiana hotelu.

Nadal niewielu konsumentów wie ile wynosi termin na złożenie reklamacji wadliwej usługi turystycznej. Zaledwie co dziesiąty badany (9,7 proc.) wiedział, że na reklamację nieudanej wycieczki ma 30 dni od dnia jej zakończenia. Zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, gorszy standard hotelu, a nawet hałas w nocy – to przykłady problemów, które mogą być podstawą do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki. W oszacowaniu odszkodowania pomocna jest tabela frankfurcka. Nieco więcej wiemy na temat możliwości reklamowania usług turystycznych o obniżonej cenie (tzw. last minute i first minute). 24 proc. badanych wie, że wycieczkę kupioną w ofercie specjalnej można reklamować na takich samych zasadach jak w przypadku zapłacenia za usługę pełnej stawki.

W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz czwarty radzimy o czym pamiętać, wybierając się na urlop. 33 instytucje, urzędy i organizacje na swoich stronach internetowych właśnie dziś wspólnie informują m.in. o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed długim urlopem wypoczynkowym. Bez względu gdzie i jak spędzasz urlop – powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji wszystkich uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie można zapomnieć przed wakacjami. Planujesz wakacyjny wypoczynek – poznaj swoje prawa. Informacji szukaj na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

 

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin

 Źródło: komunikat prasowy UOKiK z 28.06.13 r.

Hotel.Pigonia@uj.edu.pl, czyli jak kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego ustalił „standardy rezerwacji miejsc”

Zasady rezerwacji miejsc w domach gościnnych Uniwersytetu Jagiellońskiego określone zostały w Komunikacie nr 2 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 stycznia 2012 r. Komunikat ten dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jednym z obiektów w którym są świadczone usługi noclegowe (hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych) jest „Dom Profesorski – Bursa im. St. Pigonia„. W komunikacie tym znajduje się następująca informacja:

„W celu pełnego i bardziej efektywnego wykorzystania miejsc w domach gościnnych UJ (…) ustala się poniższe zasady rezerwacji miejsc w:

(…)

  • – Dom Profesorski – Bursa im. St. Pigonia , ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków
    tel/fax: (+ 48 12 ) 422-67-66, 422-30-08, tel: 429-63-31
    e-mail: Hotel.Pigonia@uj.edu.pl
    http://www.adm.uj.edu.pl/dg/bursa”.

Nie ulega więc wątpliwości, z uwagi chociażby na adres mailowy, że można powiedzieć, iż Uniwersytet Jagielloński świadcząc usługi hotelarskie używa nazwy „hotel” (co wynika już ze wskazanego wyżej regulaminu).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 u.u.t. „Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 i art. 37, podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu niniejszej ustawy”. Jednym z rodzajów obiektów hotelarskich jest „hotel”.

Świadczenie usług hotelarskich bez odpowiedniej decyzji kategoryzacyjnej stanowi wykroczenie w rozumieniu przepisów Kodeksu wykroczeń. Ponadto takie praktyki wielokrotnie były uznawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Nazwa „hotel” w kontekście tego obiektu pojawia się też np. na następujących stronach internetowych (stan na 28 czerwca 2013 r.):

http://www.pkt.pl/bursa-im-s-pigonia-dom-profesorski-uniwersytetu-jagiellonskiego/363233/5-1/

http://mapa.targeo.pl/Hotel-Bursa-UJ-im-S-Pigonia-ul-Garbarska-7a-Krakow~5238945/Hotel/adres

http://www.trivago.pl/krakow-86473/hotele/bursa-im-stanislawa-pigonia-979225

http://krakow.dlastudenta.pl/informator/firma/Hotel_Profesorski_UJ_Bursa_im_St_Pigonia,41144.html

http://www.witajwpodrozy.pl/nocleg/hotel-bursa-uj-im.-s.-pigonia.html

http://ksiazka-firm.pl/hotel-profesorski-uj-bursa-im-st-pigonia-krak%C3%B3w-124223008

Ustawa wprowadzająca zasadę, że do używania nazwy „hotel” potrzebna jest odpowiednia decyzja kategoryzacyjna, pochodzi z 1997 r.

Opisywany przypadek to kolejny dowód, że przyjęty w ustawie o usługach turystycznych system w praktyce „nie sprawdza się”.  Skala naruszeń przypomina funkcjonowanie w Polsce przepisów drogowych. A chyba nie o to ustawodawcy chodziło. W tym przypadku z jednej strony na Wydziale Prawa i Administracji UJ uczy się o tego rodzaju wykroczeniach i praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a jednocześnie „zapomina” się o tych regulacjach przy własnej działalności UJ.

Piotr Cybula

Ministerstwo napisze nową ustawę o turystyce?

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Sportu i Turystyki wystąpiło do rządu o pozwolenie napisania nowej ustawy o usługach turystycznych. Tak podobno miała stwierdzić podczas walnego zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki wiceminister Katarzyna Sobierajska (więcej: Ministerstwo napisze nową ustawę o turystyce).

A mnie cały czas zaskakuje, że w tej dyskusji nad ustawą, a w szczególności zabezpieczeniem finansowym organizatorów turystyki, w zasadzie nie widać organizacji znajdujących się „po drugiej stronie”.

Czy ktoś kiedyś z Państwa słyszał, że np. jakaś organizacja konsumencka protestowała przeciwko niezgodnej z dyrektywą unijną zbyt słabej ochronie klienta na wypadek niewypłacalności biura podróży?

Sama zmiana przepisów oczywiście nie doprowadzi do rewolucji na rynku. Również obecnie mamy szereg regulacji, które można byłoby wykorzystać do walki z nieprawidłowymi praktykami na rynku, ale jakoś prawie nikomu się nie chce.

Piotr Cybula

Hotel.Pigonia@uj.edu.pl, czyli o tym jak Uniwersytet Jagielloński „nie świadczy” usług hotelarskich

Zamieszczone ostatnio przy okazji pewnej sprawy oświadczenie Rektora UJ o tym, że Uniwersytet Jagielloński „nie prowadzi działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych moim zdaniem, jak wcześniej wskazałem we wpisie „UJ odcina się od organizowania imprez turystycznych do Afryki„, nie jest trafne. Świadczy o tym chociażby bogata oferta usług hotelarskich oferowanych w należących do UJ obiektach, dostępna na stronie: „Hotele i domy gościnne„.

W odpowiedzi na zajęte stanowisko, od rzecznika prasowego UJ otrzymałem następującą informację:

Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi działalności turystycznej, polegającej na świadczeniu usług hotelarskich. Domy profesorskie (gościnne) Uniwersytetu nie są hotelami, a jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w których Uniwersytet może kwaterować zaproszonych gości, uczestniczących w konferencjach, zjazdach, sympozjach itp. Hotele studenckie prowadzone są przez Fundację Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”, która zgodnie z prawem prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia hoteli.

Ze stanowiskiem tym, niestety, nie mogę się zgodzić. Wystarczy spojrzeć tylko przykładowo na informacje dostępne o działalności obiektu o nazwie Dom Profesorski – Bursa im. St. Pigonia aby przekonać się, że takie usługi są jednak świadczone. Co więcej, dzieje się to wbrew przepisom ustawy o usługach turystycznych i stanowi wykroczenie w rozumieniu przepisów Kodeksu wykroczeń.

Wskazany wyżej obiekt nie jest obiektem hotelarskim w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (nie uzyskał decyzji kategoryzacyjnej). Nie został wpisany też do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa (która jest prowadzona dla obiektów nieskategoryzowanych). Na niektórych stronach internetowych oznaczony jest jako hotel. Jak wynika ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego „jego” adres e-mail to: Hotel.Pigonia@uj.edu.pl.

Informacja o obiekcie i oferowanych przez niego usługach dostępna jest m.in. na stronach:

– http://mapa.targeo.pl/Hotel-Bursa-UJ-im-S-Pigonia-ul-Garbarska-7a-Krakow~5238945/Hotel/adres

http://www.hotel.krakow.pl/obiekt.php?id=3

http://www.trivago.pl/krakow-86473/hotele/bursa-im-stanislawa-pigonia-979225

–  http://www.hotele-polskie.pl/krakow/dom_profesorski_bursa/

http://www.mapa-online.pl/hotel,8212.html

http://krakow.dlastudenta.pl/informator/firma/Hotel_Profesorski_UJ_Bursa_im_St_Pigonia,41144.html

http://krakow.dlastudenta.pl/informator/firma/Hotel_Profesorski_UJ_Bursa_im_St_Pigonia,41144,Kontakt.html

http://krakow.dlastudenta.pl/informator/firma/Hotel_Profesorski_UJ_Bursa_im_St_Pigonia,41144,Kontakt.html

http://www.witajwpodrozy.pl/nocleg/hotel-bursa-uj-im.-s.-pigonia.html

http://www.witajwpodrozy.pl/_new_obiects/poi/hotel-bursa-uj-im.-s.-pigonia.533164.html

http://www.spaniewpolsce.pl/noclegi/malopolskie/krakow/all/bursa-im-stpigonia/1149439779.html

http://meteor-turystyka.pl/sulma-krakow,krakow.html

http://hotele.dlakierowcy.info/serwis.php?&s=2281&pok=55935&c1=6&c1m=104&l=150&id=107756

Z dostępnych informacji wynika, że usługi te nie są oferowane tylko dla zamkniętego kręgu osób, ale z obiektu tego może skorzystać każda osoba (jeśli ktoś ma wątpliwości, można zawsze zadzwonić i sprawdzić, ja tak zrobiłem). Taki komunikat znajduje się także na stronie UJ:

Pierwszeństwo zakwaterowania mają goście UJ. W miarę wolnych miejsc zakwaterowanie mogą otrzymać także osoby spoza Uniwersytetu, w szczególności z innych uczelni bądź instytucji współpracujących z UJ.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy o usługach turystycznych usługi hotelarskie to „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych”. Wskazane wyżej bliżej nieokreślone „pierwszeństwo”, zwłaszcza w świetle informacji dostępnych na wskazanych wyżej stronach internetowych, nie wpływa na ocenę, że nie mamy w tym przypadku do czynienia z obiektem „ogólnie dostępnym”.

W świetle powyższego można stwierdzić, że:

1) Nietrafna jest teza, że Uniwersytet Jagielloński nie świadczy usług turystycznych.

2) W obiekcie o nazwie Dom Profesorski – Bursa im. St. Pigonia Uniwersytet Jagielloński świadczy usługi hotelarskie mimo braku zgłoszenia tego faktu do ewidencji obiektów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

3) Świadcząc usługi hotelarskie w obiekcie o nazwie Dom Profesorski – Bursa im. St. Pigonia Uniwersytet Jagielloński używa nazwy „hotel” w sytuacji gdy do używania takiej nazwy w świetle ustawy o usługach turystycznych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej decyzji kategoryzacyjnej marszałka województwa.

4) Zgodnie z Kodeksem wykroczeń wykroczeniem jest:

a) świadczenie usług hotelarskich z użyciem nazwy rodzajowej „hotel” bez odpowiedniej decyzji marszałka województwa;

b) wbrew obowiązkowi zgłoszenia, świadczenie usług hotelarskich w obiekcie nie zgłoszonym do ewidencji.

Zastrzegam, że powyższe stanowisko zajmuję w oparciu o informacje dostępne w internecie. Nie wykluczam, że zachodzi tu jeszcze jakaś okoliczność, która pozwala spojrzeć na opisywany przypadek inaczej. Obecnie jednak takich okoliczności nie dostrzegam. Być może inne światło na tę sprawę rzuci stanowisko otrzymane od rzecznika prasowego UJ.

Na końcu pewna refleksja ogólna (wkrótce odniosę się do tego szerzej). Oczywiście w całej tej sprawie nie chodzi o to, aby wytykać komuś, że popełnił jakiś błąd. Z tej, jak i z wielu innych opisywanych na tej stronie przypadków ewidentnie widać, że tak jak obecnie przepisy odnoszące się do ewidencjonowania usług hotelarskich i kategoryzacji obiektów hotelarskich nie powinny funkcjonować. Z jednej strony mamy ustawę o usługach turystycznych (której rozwiązania można różnie oceniać), a z drugiej strony praktykę, która znacznie od niej odbiega. Obecny system trudno określić inaczej niż „chory”. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że w tym zakresie powinna w Polsce odbyć się poważna dyskusja i w jej oparciu podjęte pewne decyzje, aby ten stan zmienić.

Piotr Cybula

PS. w dniu 18 lipca 2013 r. poprosiłem rzecznika prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego o komentarz do tego artykułu