Tag Archives: ustawa o usługach turystycznych

„Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?” – debata (Kraków, 13 maja 2015 r.)

13 maja w Krakowie odbędzie się debata na temat: „Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?”.

Więcej szczegółów przekażę na początku kwietnia (także na facebooku – strona o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/362160197312942/).

Min. Katarzyna Sobierajska o nowej ustawie o usługach turystycznych

Min. Katarzyna Sobierajska:

„Złożyliśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tak zwany test regulacyjny. To dokument, w którym trzeba na początek wyjaśnić, po co jest dana ustawa, co ma regulować, dlaczego jest niezbędna. Czekamy, by Zespół Prac Legislacyjnych Rządu wpisał ustawę o usługach turystycznych do wykazu prac legislacyjnych rządu, dzięki czemu będzie można rozpocząć prace nad nią.

Jednocześnie toczą się w Unii Europejskiej prace nad nową dyrektywą w sprawie usług turystycznych. Ministerstwo Sportu i Turystyki też bierze udział w konsultowaniu tego dokumentu. To, co się znajdzie w dyrektywie, powinno zostać wdrożone, implementowane, do polskiego prawa. Czekamy na wynik tych prac, bo to nas determinuje. Co nie znaczy, że brak dyrektywy opóźni nasze działania. Na razie jesteśmy na początku drogi i robimy swoje”.

Źródło: Fundusz turystyczny może być gotowy wiosną (19 lipca 2014 r.)

Nowe rozporządzenia dotyczące przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

W dniu 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe rozporządzenia, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196):

1) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. poz. 868)

2) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. poz. 869)

3) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz.U. poz. 862)

Wszystkie ww. akty prawne są dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresami: http://www.dziennikustaw.gov.pl/ oraz http://www.msport.gov.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenia-dotyczace-przewodnikow-turystycznych-i-pilotow-wycieczek.

Tekst jednolity ustawy o usługach turystycznych

W Dzienniku Ustaw z 12 lutego 2014 r. (poz. 196) opublikowany został tekst jednolity ustawy o usługach turystycznych.

Jest on dostępny: tutaj.

Pytanie do MSiT – czy „Rzeczpospolita” słusznie straszy turystów?

Wczoraj wysłałem do Ministerstwa Sportu i Turystyki poniższe zapytanie:

W „Rzeczpospolitej” opublikowany został artykuł pt. „Klienci upadłego biura mają sobie radzić sami” (http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1078696-Upadlosc-biura-podrozy–Klienci-maja-sobie-radzic-sami.html).

Artykuł ten przedstawia zasadniczo pewien zapadły ostatnio wyrok. W konkluzji artykułu Autorka stwierdza: „Dla turystów oznacza zaś to tyle, że mają radzić sobie sami. Wyjeżdżając na urlop, powinni zabrać ze sobą środki, które pozwolą im bezpiecznie wrócić do domu, jeśli ich biuro zbankrutuje”.

W związku z tym artykułem a w szczególności postawioną tezą, przygotowuję krótki artykuł, który chciałbym zamieścić na stronie: https://prawoturystyczne.wordpress.com/ W artykule chciałbym zamieścić też stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki odnoszące się do tej tezy, która może rodzić pewien niepokój ze strony wyjeżdżających na wakacje turystów. Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że sytuacja niezapewnienia powrotu klientom biur podróży, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną, nie powinna mieć miejsca. W związku z powyższym, uprzejmie prosiłbym o przesłanie takiego stanowiska, w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy w ocenie MSiT obawy te są zasadne, czy też teza ta jest nietrafna, bowiem istnieją instrumenty zapewniające taki powrót.

W świetle prawa unijnego (art. 7 dyrektywy 90/314) taka sytuacja oczywiście nie powinna się zdarzyć.

Piotr Cybula

Ustawa o usługach turystycznych – tekst po ostatnich nowelizacjach

Tekst ustawy o usługach turystycznych po ostatnich zmianach (stan na 1 stycznia 2014 r.):

Ustawa o usługach turystycznych (stan na 01.01.2014 r.).

Touroperator poinformuje o ryzyku – wywiad w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się przeprowadzony ze mną przez red. Annę Krzyżanowską wywiad pt. „Touroperator poinformuje o ryzyku„. Dotyczy on obowiązków biur podróży oraz praw konsumentów w związku z obecną sytuacją w Egipcie. Zamieszczam go poniżej.

dr Piotr Cybula, radca prawny